Brandstoffen/Onderhoudsproducten

aspen

Wat is alkylaatbenzine?

De naam alkylaatbenzine is afkomstig van het woord alkylering. Zo heet het proces waarmee de grondstof alkylaat wordt geproduceerd.

Van gas naar vloeistof

Alkylaat is een olieproduct, het is een synthetisch geproduceerd benzinecomponent. Het alkyleringsproces vindt plaats in olieraffinaderijen. Van overtollige gassen uit de destillatie van ruwe olie en oliekrakers wordt alkylaat gevormd. Door het samenvoegen van gasvormige butaanmoleculen wordt een zeer zuivere vloeistof gemaakt; alkylaat is één van de schoonste aardolieproducten die kunnen worden geproduceerd. Alkylaatbenzine bestaat uit maximaal tien verschillende componenten terwijl gewone benzine uit wel 350 verschillende componenten kan bestaan. Er zijn maar een paar raffinaderijen ter wereld in staat om alkylaatbenzine te produceren.

Aspen alkylaatbenzine

Aspen is 99% schoner dan gewone benzine

In vergelijking met auto’s stoten kleine verbrandingsmotoren zoals die van kettingzagen, grasmaaiers en bromfietsen relatief veel onverbrande benzine uit. Dit komt doordat ze vaak eenvoudiger en goedkoper geconstrueerd zijn. Gewone benzine bevat schadelijke stoffen zoals zwavel, benzeen en aromaten. Benzeen is kankerverwekkend. Het is daarom belangrijk blootstelling hieraan zoveel mogelijk te voorkomen. Aspen alkylaatbenzine bevat vrijwel geen van deze schadelijke stoffen omdat het op een speciale wijze geraffineerd is. En wat er niet in gaat, komt er ook niet uit!

Een vergelijking tussen een kettingzaag op gewone benzine en een kettingzaag op Aspen alkylaatbenzine

Een kettingzaag op gewone benzine stoot evenveel benzeen uit als 57 auto’s.

Aspen alkylaatbenzine

Twee kettingzagen op Aspen alkylaatbenzine stoten slechts evenveel benzeen uit als 1 auto op gewone benzine.

Aspen alkylaatbenzine